Referanser

Galleri Oslo (2015-2017)

Her ble det levert ekstern automatikk for 35 ventilasjonsaggregater. Inn fra hver sjakt er det levert DCV spjeld for leietakere. Alt av tekniske anlegg som varmesentral, snøsmelteanlegg, styring av panelovner, søppelkvern, rulletrapper og heiser overvåkes og styres fra SD-anlegget type webCTRL.

K2 Hasle Linje

Det som er litt spennende med dette bygget er at det kun er varmovner i resepsjonen og kantinen. Ellers varmes bygget opp via tilluft. VAV spjeldene går da i varmemodus og kjølemodus alt etter hva romtemperaturen er og hvilke temperatur tilluften på ventilasjonsagregater har til enhver tid. Her integrerte vi 35 ventilasjonsaggregater og leverte ca 600 VAV spjeld som kommuniserer på BACnet. Det ble også integrert 600 bevegelsesdetektorer via KNX. Varme og kjølesentralen jobber sammen med ventilasjonsaggregater og romstyringen slik at optimalt energiforbruk opprettholdes.

Poncat Berger

Her er det 5 bygg som tilsammen er på ca 20 000 m2. Her integrerte vi 35 ventilasjonsaggregater og leverte ca 350 VAV spjeld som kommuniserer på BACnet. Det ble også integrert 350 bevegelsesdetektorer via KNX. Varme og kjølesentralen jobber sammen med ventilasjonsaggregater og romstyringen slik at optimalt energiforbruk opprettholdes.

Tveita Borettslag

Her gjenvinner man avkastluften fra alle leilighetene. Det er integrert 12 varmepumper som på vinteren går på fullt for å gjennvinne all varmen tilbakje til radiatoranlegget. Det er også integrert 3 CO2 varmepumper som produserer varme til tappevansanlegget. Vi har også levert styring til Hovedvarmesentralen som er backup-varme med 2 bioljekjeler og en el.kjele. Se link fra vvs forum 18.12.18.

Noen spørsmål?
Send oss en epost - vi kontakter deg umiddelbart

Kontakt oss